palvelut  
 
 
Liiketoimintaympäristön kokonaisvaltainen hallinta
  Strateginen   Operatiivinen   Taktinen palvelut_sivu
 

Liiketoimintaympäristön kokonaisvaltainen hallinta

• Etabloituminen Venäjälle, Ivy-maihin ja    

  Baltiaan
• Turvallisuusstrategiat
• Johtamisstrategiat

 

Johtamisjärjestelmien kehittäminen
• Organisaatioiden toiminnallinen optimointi
• Johtohenkilöiden rekrytointi

• Henkilöarvioinnit
• Kohdennettu henkilöstövalmennus
 

Tutkinnat ja selvitykset

• Toimintaympäristöt
• Henkilöt

• Yritykset ja muut instituutiot
 

Avainprosessien hallinta

• Prosessien avaaminen
• Läpinäkyvyyden lisääminen

• Tehokkuuden parantaminen
• Jatkuvuuden varmistaminen

• Johtamista tukevat teknologiaratkaisut

 

Turvallisuus- ja riskienhallintaprosessien kehittäminen

• Tiedonhankinta ja analysointi
  päätöksenteon tueksi
• Kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu
• Turvallisuutta tukevat teknologiaratkaisut

 

Kriisitilanteiden konsultointi ja ongelmanratkaisu

• Liiketoimintaan kohdistuvat uhka-    

  tilanteet,  väärinkäytöstutkinnat ja     

  selvitykset
• Henkilöihinkohdistuvat uhkatilanteet

• Kriisijohtaminen
  lue lisää...   lue lisää...   lue lisää...
palvelu_keski
Strateginen


Operointi Venäjän markkinoilla
vaatii erilaista johtamiskulttuuria. Palvelumme avulla asiakkaamme rakentavat ydinprosesseistaan läpinäkyviä, saavuttavat perusosaamisen keskeisten ongelmatilanteiden ratkaisuun sekä yhdistävät arvoketjun eri osat toisiinsa saumattomasti - riskitekijät eliminoiden. Kokonaisuuden hallinta ja kyky ennaltaehkäistä ongelmia on merkittävä kilpailutekijä. Meidän avullamme onnistut.

Muutoksen toteuttaminen on operaatiotaitoa parhaimmillaan - strategia muuttuu käytännöksi. Palvelumme avulla asiakkaamme vievät käytäntöön uutta ajattelutapaa, loppuun asti kehitettyjä prosesseja sekä yhdistävät teknologiaratkaisuja osaksi johtamis- ja turvallisuusjärjestelmäänsä. Avainhenkilöiden valmennus prosessiriskien hallintaan on onnistumisen avain. Kyky joustavaan uudistumiseen on joskus jopa ratkaiseva kilpailutekijä poikkeuksellisen haastavissa toimintaolosuhteissa. Konseptimme avulla onnistut tässäkin.

 

Operatiivinen


Prosessien läpinäkyvyys, suoraviivaisuus ja yksinkertaisuus
ovat keskeisiä menestystekijöitä. Palvelumme avulla liiketoiminnan avainprosessit yhdistyvät kokonaisuudeksi, operaatiotaidoksi, jonka sisäänrakennettuja ominaisuuksia ovat johtamisen joustavuus ja läpinäkyvyys, potentiaalisten riskien oikea-aikainen havaitseminen sekä kyky ratkaista ongelmatilanteita kielteisten seurausten minimoimiseksi. Systemaattinen ajattelutapa yhdistettynä uusiin toimintatapoihin (innovaatiot) luo ketteryyttä ja dynaamisuutta, jota ilman yksikään yritys ei menesty. Meidän avullamme menestyt.

Kun riskit on tunnistettu, mitä sitten? Muutos liiketoimintaympäristössä sekä myös ihmisten arvoissa, työtavoissa ja asenteissa luo merkittävän kehityspaineen yritysten ja yhteisöjen riskienhallinnalle. Palvelumme avulla riskienhallinta kehittyy osaksi jokaista prosessia ja toimintoa luoden uudenlaista kilpailuetua - taas kerran: tiedämme mitä markkinoilla tapahtuu, osaamme varautua siihen, mutta myös käyttää sen hyväksemme. Meidän avullamme saat uutta tehoa liiketoimintaan.

Taktinen


Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat luotettavuus, läpinäkyvyys, lainmukaisuus ja terve arvomaailma.
Palvelumme tuella asiakkaamme kykenevät hallitsemaan liiketoimintaympäristönsä erityispiirteet, varmistumaan liiketoiminta- ja yhteistyökumppaneidensa luotettavuudesta sekä erottamaan informaatiovirroista omaa organisaatiota hyödyntävän tiedon. Kun tarvitset oikeaa ja objektiivista tietoa päätöksentekosi tueksi, me autamme.

Uusi aika, uudenlaiset uhat? Teknologian kehittyminen on luonut uusia mahdollisuuksia myös yritysten liiketoiminnan vaikeuttamiseen. Erityisesti henkilökuntaan kohdistuvat uhkaukset ovat hälyttävästi kasvaneet viime vuosina. Palvelumme avulla asiakkaamme pystyvät hallitsemaan sekä itse liiketoimintaan että henkilöihin kohdistuvia uhkatilanteita sekä rakentamaan kestäviä, ennaltaehkäiseviä ratkaisuja ongelmatilanteiden hallintaan.

ylös