palvelut  
 
 
Liiketoimintaympäristön kokonaisvaltainen hallinta
  Strateginen -
MENESTYS
  Operatiivinen -
JATKUVUUS
  Taktinen -
LUOTETTAVUUS
palvelut_sivu
 

Liiketoimintaympäristön kokonaisvaltainen hallinta

• Etabloituminen Venäjälle, Ivy-maihin,
   Baltiaan, Kaakkois-Aasiaan ja Afrikkaan
• Riskienhallinta- ja tiedustelustrategiat
• Johtamisstrategiat

• Avainrekrytoinnit
 

Avainprosessien hallinta

• Prosessien avaaminen ja optimointi
• Läpinäkyvyyden lisääminen

• Tehokkuuden parantaminen
• Jatkuvuuden varmistaminen

• Johtamista tukevat teknologiaratkaisut

 

Selvityspalvelut

• Taustaselvitykset
• Henkilöt

• Yritykset
• Yhteisöt
 

Yhteistyöverkoston rakentaminen-  kohteina:
• Viranomaiset
• Liike-elämän avainyhteydet

• Keskeiset intressiryhmät

 

Riskienhallintaprosessien kehittäminen

• Ennakoivan tiedon hankinta ja analysointi    päätöksenteon tueksi
• Kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu
• Turvallisuutta tukevat teknologiaratkaisut

 

Tutkinnat

• Yritysvakoilu
• Väärinkäytökset

• Uhkatilanteet

Kriisitilanteiden konsultointi ja ongelmanratkaisu

• Kriisijohtaminen

• Liiketoimintaan kohdistuvat uhka-    

  tilanteet  
• Henkilöihin kohdistuvat uhkatilanteet

  lue lisää...   lue lisää...   lue lisää...
palvelu_keski