Näkemyksiä ja ajatuksia

Turvallisuudesta..

"Liiketoiminnan turvallisuuden ylläpito ja kehittäminen on nähtävä keskeisenä osana yrityksen johtamiskulttuuria, jossa yhdistyvät ihmisten ja organisaation suoraviivainen, läheltä tapahtuva ohjaaminen ja keskinäiseen luottamukseen perustuva vuorovaikutus, prosessien läpinäkyvä hallinta, ongelmien ratkaisukyky sekä kaikkia edellä mainittuja tukevat teknologiaratkaisut. Turvallisuuden ylläpidossa avainsana on ennaltaehkäisy. Varoittavat tunnusmerkit on löydettävä ja niihin on kyettävä vaikuttamaan aktiivisesti ja etukäteen, siis ennen kuin yksikään riskeistä realisoituu"  - Hellberg

 

 

Strategiasta ja johtamisesta...

"Toimintaympäristön muuttuessa tulee myös prosessien kehittyä   Operaatiotaito, eli kyky yhdistää strategia päivittäiseen toimintaan, vaatii kykyä uusiutua, tarkastella omaa toimintaa ja oppia. Vain jatkuva oman toiminnan arviointi (kehittäminen) ylläpitää tuloksellisen toimintakyvyn. Joskus täytyy ottaa sivuaskelia ja tarkastella mennyttä, mutta olennaista olisi kuitenkin uusien polkujen systemaattinen tiedustelu ja tutkiminen. Dynaamiset prosessit ja hyvin koulutetut, osaavat ihmiset takaavat, ettei yritys jämähdä paikalleen" - Nyström